Rekvalifikační kurzy

» Rekvalifikační kurzy

 

odrazka KURZY S AKREDITACÍ MŠMT ČR

 

Výživový poradce

Cvičitel plavání

Cvičitel zdravotní tělesné výchovy

Instruktor aerobiku

Instruktor aktivit volného času pro specializaci "Tvořivá dramatika"

Instruktor aktivit volného času pro specializaci "Výtvarné práce"

Instruktor fitcentra

Instruktor pobytu v přírodě

Instruktor sportovních aktivit volného času

Instruktor školních lyžařských zájezdů

Kosmetické služby - kosmetika

Kurz pro vedoucí dětských táborů

Masér

Nevidomý a slabozraký masér

Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví

Pedikúra - manikúra

Provozovatel tělovýchovných a sportovních zařízení

Roční rekvalifikační kurz

 

 

 

 

 

 

 

odrazka AKTUALITY

 

Člen první pomoci                          

Kvalifikační kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Cílovými znalostmi se kurz zaměřuje na orientaci a základní úkoly všech složek záchranného a  bezpečnostního systému České republiky. Dále bude absolvent znát základní úkoly poskytovatele předlékařské neodkladné péče v rámci zdravotních služeb a bude poučen o strategii postupu všech záchranných složek v případě živelných nebo technologických katastrof.

Kurz v rozsahu osmdesáti hodin budeme nabízet např. sportovním oddílům, do jejichž činnosti patří i organizace turnajů, kde je povinná přítomnost zdravotníka. Další cílovou skupinou zájemců budou občanská sdružení, která organizují hromadné akce, na kterých je také povinná účast zdravotníka.

 

V případě zájmu o proškolení nás kontaktujte: bulirova@palestra.cz.  

 

© 2007 COPYRIGHT PALESTRA