Rekvalifikační kurzy

» Rekvalifikační kurzy » Cvičitel plavání

 

Cvičitel plavání

je kurz akreditovaný MŠMT ČR. Probíhá ve formě intenzivní (ve dvou týdenních blocích + jeden víkend). 

 

Teoretická výuka se zaměřuje na: obecnou a speciální pedagogiku, záchranu tonoucích, první pomoc a resuscitaci, didaktiku a metodiku jednotlivých etap plaveckého výcviku, techniku plaveckých způsobů, metodiku výuky neplavců, hygienu a bezpečnost.

 

Praktická část zahrnuje: metodiku plaveckých způsobů a jejich techniku, metodiku výuky neplavců, hygienu a bezpečnost. 

 

Tento kurz není určen neplavcům.

 

Závěrečné zkoušky se skládají z následujících předmětů:

»  teorie plavání

»  praxe plavání (metodika)

»  anatomie

»  traumatologie (první pomoc)

 

Poradna

Rekvalifikační kurz, akreditace Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, 150 vyučovacích hodin.

 

Živnost "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb" je živností vázanou, živnostenský list lze podle novely Živnostenského zákona č.455/1991 Sb. ze dne 1.7.2008 získat ihned bez dalších požadavků. 

 

Osvědčení o absolvování kurzu poskytují odbornou způsobilost pouze pro činnost, pro kterou byl žadatel rekvalifikován (článek V. MPO ČR, k aplikaci zákona č.455/1991Sb., o živnostenském podnikání jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění). Pokud podnikatel odpovídá za více oborů, je povinen absolvovat na každou činnost rekvalifikační kurz nebo může absolvovat kurz pro "Provozovatele" a provoz zajistit kvalifikovanými osobami.

 

Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností stanovuje Příloha č.5 Živnostenského zákona.

 

Kurz je akreditován v rámci studijního programu bakalářského studia VŠTVS PALESTRA podle odstavce 2) § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

 

Cvičitel plavání (cena: 6 850,- Kč)

 

Pro přihlášení vyplňte přihlášku a zašlete na naši adresu. Po naplnění kurzu Vám zašleme pozvánku s bližšími podrobnostmi.

 

© 2007 COPYRIGHT PALESTRA