Rekvalifikační kurzy

» Rekvalifikační kurzy » Cvičitel zdravotní tělesné výchovy

 

Výživový poradce

je kurz akreditovaný MŠMT ČR. Probíhá buď jako intenzivní (ve dvou týdenních blocích + jeden víkend), nebo jako víkendový (během šesti prodloužených víkendů - pátek odpoledne a večer, sobota a neděle celý den).

 

Výživový poradce je kvalifikovaný odborník, který je schopen odborně posoudit stravovací návyky klientů, dokáže poradit s jejich změnou při respektování zásad zdravé výživy a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu klienta.

Výživové poradenství připravuje na základě kvalitní vstupní diagnostiky a v rámci zdravotní prevence.

Na základě zjištěných skutečností navrhuje a aktualizuje vhodný výživový program.

 

V rámci výuky budou absolvovány mimo jiné tyto předměty: anatomie, fyziologie, psychologie výživy, komunikace a rétorika, doplňky výživy, sportovní výživa, výživa při redukci hmotnosti a další.

 

Závěrečné zkoušky se skládají ze dvou částí:

1, Ověření obecných znalostí písemným testem a ústní zkouškou.

2, Odborná část - písemný test z odborných znalostí fyziologie člověka a fyziologie výživy, zpracování výživového    programu na předem zadané téma a zpracování závěrečné písemné práce.

 

 

Poradna

Rekvalifikační kurz, akreditace Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, 150 vyučovacích hodin.

Podmínkou pro přijetí do kurzu je ukončené středoškolské vzdělání.

  

Osvědčení o absolvování kurzu poskytují odbornou způsobilost pouze pro činnost, pro kterou byl žadatel rekvalifikován (článek V. MPO ČR, k aplikaci zákona č.455/1991Sb., o živnostenském podnikání jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění). Pokud podnikatel odpovídá za více oborů, je povinen absolvovat na každou činnost rekvalifikační kurz nebo může absolvovat kurz pro "Provozovatele" a provoz zajistit kvalifikovanými osobami.

 

Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností stanovuje Příloha č.5 Živnostenského zákona.

 

Kurz je akreditován v rámci studijního programu bakalářského studia VŠTVS PALESTRA podle odstavce 2) § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

 

Výživový poradce (cena: 10 850,- Kč)

 

Pro přihlášení vyplňte přihlášku a zašlete na naši adresu. Po naplnění kurzu Vám zašleme pozvánku s bližšími podrobnostmi.

 

Storno podmínky:

Bezplatné storno přijímáme do 14-ti kalendářních dnů před zahájením kurzu (semináře), za storno do 5-ti pracovních dnů před zahájením kurzu (semináře) účtujeme stornovací poplatek 25% z ceny kurzu (semináře). Pozdější storno nemůže být z provozních důvodů přijato, zaplacená částka za kurz (seminář) se nevrací.

 

© 2007 COPYRIGHT PALESTRA