Rekvalifikační kurzy

» Rekvalifikační kurzy » Cvičitel zdravotní tělesné výchovy

 

Cvičitel zdravotní tělesné výchovy

je kurz akreditovaný MŠMT ČR pro cvičení s tělesně oslabenými mimo oblast zdravotnictví. Probíhá buď jako intenzivní (ve dvou týdenních blocích + jeden víkend), nebo jako víkendový (během šesti prodloužených víkendů - pátek odpoledne a večer, sobota a neděle celý den).

 

Tematicky je rozdělen do tří částí, které se vzájemně prolínají:
Obecný základ obsahuje výklad základních pojmů, cílů a úkolů zdravotní TV, názvosloví, grafický záznam a stavbu cvičební jednotky, dále také základní informace z psychologie.
Lékařská část zahrnuje základy fyziologie, fyziologie tělesných cvičení, oslabení pohybového aparátu, biologické základy zdravotní TV, regeneraci, pohybový režim, první pomoc.
Praktická část obsahuje cvičení při oslabení pohybového systému, cvičení podporující správné držení těla, cvičení při bolestech zad, cvičení pro kardiaky, astmatiky, cvičení při gynekologickém oslabení, cvičení při nadváze, dechová cvičení, relaxační cvičení, cvičení s dětmi, cvičení se seniory, hodnocení a měření ve zdravotní TV, rotační cvičení, posilovací cvičení, strečink.

 

Závěrečné zkoušky se skládají z následujících předmětů:

»  vypracování seminární práce a její obhajoba

»  názvosloví a teorie (teorie zdravotní TV a oslabení pohybového aparátu)

»  anatomie

»  traumatologie (první pomoc)

 

Poradna

Rekvalifikační kurz, akreditace Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, 150 vyučovacích hodin.

 

Živnost "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb" je živností vázanou, živnostenský list lze podle novely Živnostenského zákona č.455/1991 Sb. ze dne 1.7.2008 získat ihned bez dalších požadavků.  

 

Osvědčení o absolvování kurzu poskytují odbornou způsobilost pouze pro činnost, pro kterou byl žadatel rekvalifikován (článek V. MPO ČR, k aplikaci zákona č.455/1991Sb., o živnostenském podnikání jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění). Pokud podnikatel odpovídá za více oborů, je povinen absolvovat na každou činnost rekvalifikační kurz nebo může absolvovat kurz pro "Provozovatele" a provoz zajistit kvalifikovanými osobami.

 

Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností stanovuje Příloha č.5 Živnostenského zákona.

 

Kurz je akreditován v rámci studijního programu bakalářského studia VŠTVS PALESTRA podle odstavce 2) § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

 

Cvičitel zdravotní tělesné výchovy (cena: 5 950,- Kč)

 

Pro přihlášení vyplňte přihlášku a zašlete na naši adresu. Po naplnění kurzu Vám zašleme pozvánku s bližšími podrobnostmi.

 

Storno podmínky:

Bezplatné storno přijímáme do 14-ti kalendářních dnů před zahájením kurzu (semináře), za storno do 5-ti pracovních dnů před zahájením kurzu (semináře) účtujeme stornovací poplatek 25% z ceny kurzu (semináře). Pozdější storno nemůže být z provozních důvodů přijato, zaplacená částka za kurz (seminář) se nevrací.

 

© 2007 COPYRIGHT PALESTRA