Rekvalifikační kurzy

» Rekvalifikační kurzy » Instruktor aktivit volného času pro specializaci "Výtvarné práce"

 

Instruktor aktivit volného času pro specializaci "Výtvarné práce"

je kurz akreditovaný MŠMT ČR.  Probíhá buď jako intenzivní (ve dvou týdenních blocích + jeden prodloužený víkend - pátek - neděle), nebo jako víkendový (během sedmi prodloužených víkendů - pátek - neděle celý den).

 

Cílem studia je připravit kvalifikované odborníky pro oblast volného času na úrovni animátorské, realizační, organizátorské a administrativní.

 

Studium probíhá ve dvou základních částech: společný základ a specializace.

V předmětech společného základu získají studenti poznatky o psychologických a sociálních aspektech života jedince, seznámí se se zásadami života ve skupině, s pojmy občanská a trestní odpovědnost, s předpisy týkajícími se ochrany nezletilých. V případě zájmu o studium další ze specializací (Instruktor aktivit volného času pro specializaci Tvořivá dramatika, Instruktor sportovních aktivit volného času, Instruktor pobytu v přírodě) již tento základ nemusí zájemci absolvovat.

 

Pomocí tvořivých her, etud a tvořivé práce s materiálem směřuje specializace ke znovuobjevování vztahu k tradičním materiálům, které nás i dnes běžně obklopují. Účastníci studia získají specifické manuální dovednosti a pracovní návyky, a naučí se jak rozvíjet představivost, obrazotvornost a fantazii a výtvarné cítění svých svěřenců.

 

Tvořivá práce s různými materiály jim umožní získat řadu zkušeností a námětů, využitelných při arteterapii a otevře jim cesty k výtvarným aktivitám s dětmi i dospělými.

 

Koncepce obsahu vzdělávání vychází z předpokladu, že profese budoucích absolventů má výrazně dovednostní charakter. Teoretické poznatky se stávají především východiskem pro osvojování a prohlubování žádoucích profesních dovedností a postojů. Při výuce se klade důraz na rozvoj samostatnosti, tvořivosti a profesionální odpovědnosti. Dále je rozvíjena i schopnost adekvátně komunikovat s klienty, schopnost posoudit jejich potřeby a možnosti, umět je motivovat, vést a korigovat jejich činnost.

 

Kritéria pro výběr účastníků:
Rekvalifikace je otevřena žadatelům s ukončeným středoškolským vzděláním. Výjimku může povolit na základě písemné žádosti ředitelka školy (zvláště v případech, kdy žadatel pracuje v příbuzném oboru). Přijímací řízení nevyžaduje přijímací zkoušky.

 

Učební osnovy předmětů společného základu:
Právní výchova, ekonomika, základy managementu, pedagogika, psychologie, traumatologie, zdravý životní styl

 

Učební osnovy specializace:
Výtvarné práce (hry a etudy k poznávání materiálu, práce s papírem, práce s látkou, práce se dřevem, práce s přírodninami (plody a semena, šišky, kameny, písek, sláma, sisal, modelování ).
Každá vzdělávací akce začíná vstupními informacemi o cílech, obsahovém zaměření, metodách práce a způsobech průběžného hodnocení a způsobech ukončení studia a končí závěrečnými zkouškami.

 

Personální zajištění výuky:
Výuka bude zajišťována prostřednictvím interních učitelů a externích pracovníků, kteří se školou již několik let spolupracují. Externí pracovníci jsou pedagogickými pracovníky vysokých škol (PedF, FF, FTVS), učiteli na VOŠ a SŠ s dlouholetou praxí a odborníky v oblasti volného času.

 

Poradna

Rekvalifikační kurz, akreditace Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, 150 vyučovacích hodin.

 

Kurz je akreditován v rámci studijního programu bakalářského studia VŠTVS PALESTRA podle odstavce 2) § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

 

Instruktor aktivit volného času pro specializaci "Výtvarné práce" (cena: 8 200,- Kč)   

 

Pro přihlášení vyplňte přihlášku a zašlete na naši adresu. Po naplnění kurzu Vám zašleme pozvánku s bližšími podrobnostmi.

 

Storno podmínky:

Bezplatné storno přijímáme do 14-ti kalendářních dnů před zahájením kurzu (semináře), za storno do 5-ti pracovních dnů před zahájením kurzu (semináře) účtujeme stornovací poplatek 25% z ceny kurzu (semináře). Pozdější storno nemůže být z provozních důvodů přijato, zaplacená částka za kurz (seminář) se nevrací.

 

© 2007 COPYRIGHT PALESTRA