Rekvalifikační kurzy

» Rekvalifikační kurzy » Instruktor fitcentra

 

Instruktor fitcentra

je kurz akreditovaný MŠMT ČR. Probíhá buď jako intenzivní (ve dvou týdenních blocích + jeden víkend), nebo jako víkendový (během šesti prodloužených víkendů - pátek odpoledne a večer, sobota a neděle celý den).

 

Absolvent kurzu je připraven po teoretické i praktické stránce pro vedení cvičení na posilovacích strojích - personální trenér.

 

V teoretické části se přednášejí: základy fyziologie tělesných cvičení, kineziologie, funkčního vyšetření, regenerace, výstavby a zařízení fitcenter, problematiky zakládání fitcenter a s tím společně také základy dokumentace, propagace, reklamy, bezpečnost a hygiena práce. Po seznámení se stavbou cvičební jednotky se v praktické části zaměříte na všechny formy cvičení používané ve fitcentrech.

 

Kurz zahrnuje:

 

  • metodiku posilování a kondičního cvičení
  • funkční trénink v praxi 
  • funkční trénink jako diagnostický prostředek 
  • základy mobilizace 
  • využití nejefektivnějších cvičebních pomůcek: TRX, Aquahit, Indoboard, LBS (Lebert Buddy System) 
  • základy mobilizace 
  • zdravé cvičení 
  • základy vedení skupinových lekcí 

 

Závěrečné zkoušky se skládají z následujících předmětů:

» vypracování seminární práce a její obhajoba

» anatomie

» traumatologie (první pomoci)

 

Poradna

Rekvalifikační kurz, akreditace Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, 150 vyučovacích hodin.

 

Živnost "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb" je živností vázanou, živnostenský list lze podle novely Živnostenského zákona č.455/1991 Sb. ze dne 1.7.2008 získat ihned bez dalších požadavků. 

 

Osvědčení o absolvování kurzu poskytují odbornou způsobilost pouze pro činnost, pro kterou byl žadatel rekvalifikován (článek V. MPO ČR, k aplikaci zákona č.455/1991Sb., o živnostenském podnikání jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění). Pokud podnikatel odpovídá za více oborů, je povinen absolvovat na každou činnost rekvalifikační kurz nebo může absolvovat kurz pro "Provozovatele" a provoz zajistit kvalifikovanými osobami.

 

Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností stanovuje Příloha č.5 Živnostenského zákona.

 

Kurz je akreditován v rámci studijního programu bakalářského studia VŠTVS PALESTRA podle odstavce 2) § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

 

Instruktor fitcentra (cena: 7 150,- Kč)

  

Pro přihlášení vyplňte přihlášku a zašlete na naši adresu. Po naplnění kurzu Vám zašleme pozvánku s bližšími podrobnostmi.

 

Storno podmínky:

Bezplatné storno přijímáme do 14-ti kalendářních dnů před zahájením kurzu (semináře), za storno do 5-ti pracovních dnů před zahájením kurzu (semináře) účtujeme stornovací poplatek 25% z ceny kurzu (semináře). Pozdější storno nemůže být z provozních důvodů přijato, zaplacená částka za kurz (seminář) se nevrací.

© 2007 COPYRIGHT PALESTRA