Rekvalifikační kurzy

» Rekvalifikační kurzy » Kosmetické služby (kosmetika)

 

Kosmetické služby (kosmetika)

je kurz akreditovaný MŠMT ČR v rozsahu 300 vyučovacích hodin. Výuka probíhá ve formě intenzivní (ve čtyřech týdenních blocích + jeden prodloužený víkend - čtvrtek - neděle)

 

Teoretické znalosti získávají posluchači v teoretické přípravě, jejíž náplní je anatomie, dermatologie (anatomi kůže, kůže a prostředí, kožní choroby, poruchy pigmentace, alergie, vliv slunečního záření, korekce kosmetických vad, apod.), kosmetologie (kosmetická chemie, biokosmetika, použití přírodních látek v kosmetice, příprava a účinky pleťových masek, hygiena kůže, atd.) a teorie kosmetické péče (obecné zásady zevního ošetřování, hygiena kůže, typy pletí, postupy při kosmetické masáži) a psychologii obsluhy.

 

Na základě těchto teoretických znalostí začíná aplikace znalostí do praktické přípravy, která mimo jiné obsahuje praktický nácvik kosmetické masáže, kosmetického ošetření pleti, druhy líčení, dekorativní kosmetiku, depilaci, pleťové masky.

 

Závěrečné zkoušky se skládají z následujících předmětů:

» teorie kosmetiky

» kosmetické chemie

» praxe (kosmetické ošetření)

 

Poradna

Rekvalifikační kurz, akreditace Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, 300 vyučovacích hodin.

 

Živnost "Kosmetické služby" je živností řemeslnou, živnostenský list lze podle novely Živnostenského zákona č.455/1991 Sb. ze dne 1.7.2008 získat po absolvování kurzu, získání osvědčení a vykonání 1 roční praxe v oboru.

 

Osvědčení o absolvování kurzu poskytují odbornou způsobilost pouze pro činnost, pro kterou byl žadatel rekvalifikován (článek V. MPO ČR, k aplikaci zákona č.455/1991Sb., o živnostenském podnikání jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění). Pokud podnikatel odpovídá za více oborů, je povinen absolvovat na každou činnost rekvalifikační kurz nebo může absolvovat kurz pro "Provozovatele" a provoz zajistit kvalifikovanými osobami.

 

Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností stanovuje Příloha č.5 Živnostenského zákona. 

 

Číslo akreditace kurzu Palestry:

 

Kosmetické služby - kosmetika (cena: 10 550,- Kč)

 

Pro přihlášení vyplňte přihlášku a zašlete na naši adresu. Po naplnění kurzu Vám zašleme pozvánku s bližšími podrobnostmi.

 

© 2007 COPYRIGHT PALESTRA