Rekvalifikační kurzy

» Rekvalifikační kurzy » Instruktor školních lyžařských zájezdů

 

Instruktor školních lyžařských zájezdů

je kurz akreditovaný MŠMT ČR. Kurz je organizován jako týdenní pobyt na horách v Itálii.

 

Poradna

Rekvalifikační kurz, akreditace Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, 70 vyučovacích hodin.

 

Živnost "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb" je živností vázanou, živnostenský list lze podle novely Živnostenského zákona č.455/1991 Sb. ze dne 1.7.2008 získat ihned bez dalších požadavků.

 

Osvědčení o absolvování kurzu poskytují odbornou způsobilost pouze pro činnost, pro kterou byl žadatel rekvalifikován (článek V. MPO ČR, k aplikaci zákona č.455/1991Sb., o živnostenském podnikání jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění). Pokud podnikatel odpovídá za více oborů, je povinen absolvovat na každou činnost rekvalifikační kurz nebo může absolvovat kurz pro "Provozovatele" a provoz zajistit kvalifikovanými osobami.  

 

Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností  stanovuje Příloha č.5 Živnostenského zákona.

 

Kurz je akreditován v rámci studijního programu bakalářského studia VŠTVS PALESTRA podle odstavce 2) § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.


Instruktor lyžování (cena: 13 150,- Kč)

- cena včetně ubytování, dopravy, polopenze, výuka probíhá v Itálii (středisko Monte Bondone)  »  leden 2012

 

Pro přihlášení na kurz vyplňte přihlášku a zašlete na naši adresu. V případě dostatečného počtu uchazečů Vám zašleme pozvánku s podrobnostmi kurzu.

 

© 2007 COPYRIGHT PALESTRA