Rekvalifikační kurzy

» Rekvalifikační kurzy » Sportovní masér

 

Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví

je kurz akreditovaný MŠMT ČR. Probíhá buď jako intenzivní (ve dvou týdenních blocích, + jeden víkend), nebo jako víkendový (během šesti prodloužených víkendů - pátek odpoledne a večer, sobota a neděle celý den).

 

Seznamuje se základní fyzioterapeutickou dovedností potřebnou při regeneraci organizmu po tělesné zátěži (masáž odstraňující únavu), při přípravě organizmu před sportovním výkonem (pohotovostní masáž) i při automasáži.

 

Obsahem kurzu sportovní masáže jsou jak teoretické hodiny (informace o historickém i současném pojetí masáží, významu a účincích masáže, o druzích masáží a o masážních prostředcích, o indikacích a kontraindikacích masáží, hygieně a regeneračních procedurách), ale především praktické masážní postupy a hmaty používané ve sportovní masáži. Informativně je vkládána problematika tejpování. Nedílnou součástí kurzu jsou teoretické předměty anatomie, fyziologie, regenerace a traumatologie.

 

Závěrečné zkoušky se skládají z následujících předmětů:

» teorie sportovní masáže

» praxe sportovní masáže

» anatomie

» traumatologie (první pomoc)

 

Poradna

Rekvalifikační kurz, akreditace Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, 150 vyučovacích hodin.

 

Živnost "Masérské, regenerační a rekondiční služby" je živností vázanou, živnostenský list lze podle novely Živnostenského zákona č.455/1991 Sb. ze dne 1.7.2008 získat ihned bez dalších požadavků.  

 

Osvědčení o absolvování kurzu poskytují odbornou způsobilost pouze pro činnost, pro kterou byl žadatel rekvalifikován (článek V. MPO ČR, k aplikaci zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění). Pokud podnikatel odpovídá za více oborů, je povinen absolvovat na každou činnost rekvalifikační kurz nebo může absolvovat kurz pro "Provozovatele" a provoz zajistit kvalifikovanými osobami.

 

Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností stanovuje Příloha č.5 Živnostenského zákona.

 

Kurz je akreditován v rámci studijního programu bakalářského studia VŠTVS PALESTRA podle odstavce 2) § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

 

Sportovní masér (cena: 5 750,– Kč)

 

Pro přihlášení vyplňte přihlášku a zašlete na naši adresu. Po naplnění kurzu Vám zašleme pozvánku s bližšími podrobnostmi.

 

© 2007 COPYRIGHT PALESTRA