Rekvalifikační kurzy

» Rekvalifikační kurzy » Pedikúra - manikúra

 

Pedikúra - manikúra

je kurz akreditovaný MŠMT ČR v rozsahu 150 vyučovacích hodin.

 

Teoretická výuka se skládá ze základů anatomie pohybového ústrojí, anatomie a fyziologie kůže, kožních chorob, nemocí rukou a nohou, psychologie obsluhy, hygiena nástrojů, bezpečnost práce.

 

Na tuto část navazuje praktická část - nácvik práce se skalpelem, práce s kleštěmi na nehty, různé druhy a jejich použití, cévní klíštky, nácvik masáže, příprava lázně, ostřihání nehtů.

 

Závěrečné zkoušky se skládají z následujících předmětů:

» teorie pedikúry

» praxe pedikúry

» teorie manikúry

» praxe manikúry

 

Poradna

Rekvalifikační kurz, akreditace Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, 150 vyučovacích hodin.

 

Živnost "Pedikúra, manikúra" je živností řemeslnou, živnostenský list lze podle novely Živnostenského zákona č.455/1991 Sb. ze dne 1.7.2008 získat po absolvování kurzu, získání osvědčení a vykonání 1 roční praxe v oboru.

 

Osvědčení o absolvování kurzu poskytují odbornou způsobilost pouze pro činnost, pro kterou byl žadatel rekvalifikován (článek V. MPO ČR, k aplikaci zákona č.455/1991Sb., o živnostenském podnikání jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění). Pokud podnikatel odpovídá za více oborů, je povinen absolvovat na každou činnost rekvalifikační kurz nebo může absolvovat kurz pro "Provozovatele" a provoz zajistit kvalifikovanými osobami.

 

Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností stanovuje Příloha č.5 Živnostenského zákona. 

 

Číslo akreditace kurzu Palestry: v tuto chvíli není kurz akreditován.

 

Pedikúra - manikúra (cena: 9 500,- Kč)

  »  probíhá akreditace kurzu

 

© 2007 COPYRIGHT PALESTRA