Rekvalifikační kurzy

» Rekvalifikační kurzy » Sportovní masér

 

Nevidomý a slabozraký masér

je kurz akreditovaný MŠMT ČR.

 

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních při výkonu rehabilitační a léčebné péče pod přímým vedením fyzioterapeuta způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo lékaře se specializací v oboru rehabilitační a fyzikální medicína.

 

Cílové znalosti absolventa:

 • poučen o kompetencích k výkonu svého povolání;
 • zvládá spolupráci s jinými profesemi ve zdravotnictví;
 • zná etické, právní a psychologické aspekty zdravotnické profese;
 • zná základy organizace a provozu zdravotnických zařízení;
 • zná základy somatologie se zaměřením na pohybový systém;
 • je orientován v základech psychologie a komunikace;
 • ovládá teorie masáží včetně jejich indikací a kontraindikací;
 • zvládá teorii fyzikální léčby – aplikaci tepla, zábalu a vodoléčebných procedur.
 •  

 

Cílové dovednosti absolventa:

 • provádí klasickou masáž;
 • aplikuje teplo za použití soluxu nebo parafínu;
 • podává zábaly;
 • provádí částečné i celkové koupele;
 • provádí základní vodoléčebné procedury;
 • rozeznává stavy vylučující masáže nebo postupy fyzikální léčby;
 • podílí se na přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků a prádla;
 • podílí se na dezinfekci a sterilizaci zdravotnických prostředků;
 • pečuje o pořádek a čistotu na pracovišti.

 

 

Závěrečné zkoušky se skládají z následujících předmětů:

 • teorie masáže
 • praxe masáže
 • anatomie
 • traumatologie (první pomoc)

 

  Poradna

  Rekvalifikační kurz, akreditace Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, 150 vyučovacích hodin.

   

  Živnost "Masérské, regenerační a rekondiční služby" je živností vázanou, živnostenský list lze podle novely Živnostenského zákona č.455/1991 Sb. ze dne 1.7.2008 získat ihned bez dalších požadavků.  

   

  Osvědčení o absolvování kurzu poskytují odbornou způsobilost pouze pro činnost, pro kterou byl žadatel rekvalifikován (článek V. MPO ČR, k aplikaci zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění). Pokud podnikatel odpovídá za více oborů, je povinen absolvovat na každou činnost rekvalifikační kurz nebo může absolvovat kurz pro "Provozovatele" a provoz zajistit kvalifikovanými osobami.

   

  Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností stanovuje Příloha č.5 Živnostenského zákona.

   

  Kurz je akreditován MŠMT ČR.

   

  Nevidomý a slabozraký masér (cena: 46 900, Kč)

   

  Pro přihlášení vyplňte přihlášku a zašlete na naši adresu. Po naplnění kurzu Vám zašleme pozvánku s bližšími podrobnostmi.

   

  © 2007 COPYRIGHT PALESTRA